Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

Kỳ quay thưởng #480 | Ngày quay thưởng 24-09-2020
 • 12
 • 28
 • 41
 • 42
 • 52
 • 53
 • 50
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
56,419,684,950 đồng
Tăng 1,770,887,250đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,367,150,700 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 56,419,684,950 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,367,150,700 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 8
Giải nhì 4 số 500,000 519
Giải ba 3 số 50,000 10,959
Kỳ quay thưởng #479 | Ngày quay thưởng 22-09-2020
 • 05
 • 08
 • 15
 • 18
 • 36
 • 45
 • 06
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
54,648,797,700 đồng
Tăng 1,533,469,050đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,170,385,450 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 54,648,797,700 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,170,385,450 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 16
Giải nhì 4 số 500,000 764
Giải ba 3 số 50,000 14,859
Kỳ quay thưởng #478 | Ngày quay thưởng 19-09-2020
 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
53,115,328,650 đồng
Tăng 1,616,494,950đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,600,520,850 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 53,115,328,650 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,600,520,850 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 9
Giải nhì 4 số 500,000 502
Giải ba 3 số 50,000 11,251
Kỳ quay thưởng #477 | Ngày quay thưởng 17-09-2020
 • 01
 • 05
 • 28
 • 43
 • 44
 • 53
 • 49
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
51,498,833,700 đồng
Tăng 1,897,907,850đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,420,910,300 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 51,498,833,700 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,420,910,300 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 6
Giải nhì 4 số 500,000 437
Giải ba 3 số 50,000 10,656
Kỳ quay thưởng #476 | Ngày quay thưởng 15-09-2020
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 26
 • 53
 • 21
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
49,600,925,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,210,031,650 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 49,600,925,850 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,210,031,650 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 8
Giải nhì 4 số 500,000 577
Giải ba 3 số 50,000 12,731