Kết quả xổ số kiến thiết Thứ 7

XSMB
19-09 Ký hiệu trúng đặc biệt: 4PC-8PC-2PC-11PC-1PC-14PC
Giải 7
95
31
14
68
Giải 6
586
478
322
Giải 5
1253
7713
8686
2592
2236
7094
Giải 4
2253
7024
2513
3108
Giải 3
32779
20782
72573
44493
04989
54543
Giải 2
90168
50167
Giải 1
72588
Giải ĐB
54004
Thống kê đầu đuôi
Đầu
0 04, 08
1 13, 13, 14
2 24, 22
3 36, 31
4 43
5 53, 53
6 68, 67, 68
7 79, 73, 78
8 88, 82, 89, 86, 86
9 93, 92, 94, 95
XSdna (Đà Nẵng) XSqng (Quảng Ngãi) XSdno (Đắk Nông)
19-09
Giải 8
73
98
55
Giải 7
852
347
593
Giải 6
8191
4927
3317
8222
0948
9255
3080
8916
1452
Giải 5
9973
5626
0863
Giải 4
07637
56745
16218
14422
62142
38429
83285
54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019
09058
08269
62064
48522
60218
73481
15515
Giải 3
12468
32140
70156
89950
27070
38581
Giải 2
25240
04615
44776
Giải 1
17893
22376
71816
Giải ĐB
404232
064460
386961
Thống kê đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02, 00, 02
1 18, 17 15, 14, 19 16, 18, 15, 16
2 22, 29, 27 21, 26, 22 22
3 32, 37
4 40, 40, 45, 42 48, 47
5 52 56, 50, 55 58, 52, 55
6 68 60, 60 61, 69, 64, 63
7 73, 73 76 76, 70
8 85 81, 81, 80
9 93, 91 98 93
XStphcm (TP HCM) XSla (Long An) XSbp (Bình Phước) XShg (Hậu Giang)
26-09
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9