Kết quả xổ số kiến thiết ngày 12-08-2020

XStphcm (TP HCM) XSla (Long An) XSbp (Bình Phước) XShg (Hậu Giang)
26-09
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMB
25-09 Ký hiệu trúng đặc biệt: 3QV-9QV-4QV-12QV-13QV-14QV
Giải 7
02
77
78
65
Giải 6
672
078
318
Giải 5
0915
8701
5417
9493
1237
7007
Giải 4
6049
1001
4034
5340
Giải 3
02594
91533
20134
73795
31040
19707
Giải 2
46411
34513
Giải 1
47391
Giải ĐB
98018
Thống kê đầu đuôi
Đầu
0 07, 01, 01, 07, 02
1 18, 11, 13, 15, 17, 18
2
3 33, 34, 34, 37
4 40, 49, 40
5
6 65
7 72, 78, 77, 78
8
9 91, 94, 95, 93
XSgl (Gia Lai) XSnt (Ninh Thuận)
25-09
Giải 8
76
99
Giải 7
226
870
Giải 6
9591
2020
2848
5901
3736
2460
Giải 5
9099
4106
Giải 4
47556
12438
69408
84927
18517
51678
84240
33804
72142
04240
64147
20014
74628
47455
Giải 3
03632
11962
65968
91283
Giải 2
60191
05861
Giải 1
56885
22646
Giải ĐB
834088
333325
Thống kê đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08 04, 06, 01
1 17 14
2 27, 20, 26 25, 28
3 32, 38 36
4 40, 48 46, 42, 40, 47
5 56 55
6 62 61, 68, 60
7 78, 76 70
8 88, 85 83
9 91, 99, 91 99